o firmie

Biuro powstało w 1996 roku w Krakowie. W okresie od 1999 roku do 2002 roku współpracowało z biurem A.P.”Architektura” sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie,
ul. Wróblewskiego 3/2.
W tym czasie realizowane były głównie projekty na zlecenie A.P. “Architektura” sp. z o.o.
Obecnie biuro zatrudnia 12 osób w tym 10 architektów, jednego specjalistę do wizualizacji komputerowych i jednego pracownika ds. biurowo/formalnych. Wykonuje głównie projekty architektoniczne i urbanistyczne w pełnym zakresie tematycznym, współpracuje ze specjalistycznymi biurami projektów jak również zatrudnia projektantów branżowych, konsultantów i rzeczoznawców.
Dużym zakresem działan biura jest wykonywanie projektów związanych z remontami i modernizacjami istniejących budynków (projekty dla PZU S.A., PZU Życie, Raiffeisen Bank Polska, Ministerstwo Gospodarki, Kolporter S.A, Ferro Sp. z o.o.)

Więcej o firmie: